Program - okno startowe

Program iiione Pomiary Elektryczne 3.1

Program do tworzenia protokołów ze zgromadzonych pomiarów elektrycznych:
 • Protokołów ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej.
 • Protokołów na badanie wyłącznika różnicowoprądowego.
 • Nowość: protokołów na pomiar rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej.
 • Zestawień zbiorczych zgromadzonych protokołów.
Wzory protokołów aktualne na bieżący rok 2020.
 • 1 Protokoły ze sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej:
  • 1.1 Przez samoczynne wyłączenie zasilania występujące w sieciach: TN-C, TN-C-S, TN-S z zabezpieczeniem przetężeniowym:
   • - z/lub bez uwzględnienia zwiększenia rezystancji przewodów wraz ze wzrostem temperatury,
   • - z/lub bez protokołu wyłącznika różnicowoprądowego.
  • 1.2 Przy uszkodzeniu przez samoczynne wyłączenie zasilania w sieci o układzie TT:
   • - z zabezpieczeniem przetężeniowym,
   • - z zabezpieczeniem różnicowoprądowym RCD i Zsm,
   • - z zabezpieczeniem różnicowoprądowym RCD i Rz:
    1. * z/lub bez protokołu wyłącznika różnicowoprądowego
       (wszystkie 3 typy układu TT).
 • 2 Protokoły badania wyłącznika różnicowoprądowego.
 • 3 Protokoły badania rezystancji izolacji w obwodach instalacji elektrycznej.
 • 4 Zestawienie zbiorcze wybranych protokołów wg określonej kolejności.
 • 5 Cechy programu:
  • 5.1 Możliwość tworzenia własnej bazy:
   • - Kontrahentów-zleceniodawców,
   • - Osób wykonujących pomiary,
   • - Przyrządów pomiarowych,
   • - * Nazw urządzeń,
   • - * Typów zabezpieczeń,
   • - Rodzajów różnicówek.
   • - Typów przewodów/kabli.
   • - Napięć znamionowych.

     * - Baza danych tworzona jest również w sposób dynamiczny, przy wprowadzaniu
     kolejnych punktów pomiarowych.
  • 5.2 Program na podstawie danych cząstkowych pomiarów wykonuje obliczenia i wystawia ocenę końcową; pozytywną bądź negatywną dla danego pomiaru.
  • 5.3 Pomiary można zestawiać ze sobą w dane grupy, np. dotyczące pomieszczeń, obiektów, w których są dokonywane lub inne grupy logiczne obwodów.
  • 5.4 Przy protokole pomiarowym można określić datę następnego badania.
  • 5.5 Protokoły można eksportować do formatu PDF, pojedynczo lub zbiorczo.
  • 5.6 Program posiada możliwość archiwizowania zgromadzonych danych (lub przywracania danych z archiwum).
  • 5.7 Program został stworzony z myślą o możliwie jak największym komforcie pracy z tego typu danymi. Przed przystąpieniem do testów programu bardzo prosimy zapoznać się z wbudowaną pomocą programu i opisem ułatwień, m.in. skrótów klawiaturowych.

 • Wersja próbna - 30-dniowa, która po aktywacji programu kluczem staje się wersją pełną, dostępna jest w dziale: Pobierz Program.