Aktualizacje programu

 • 2020.04.25
 • Aktualizacja zbiorcza - wersja 3.1.0.45:
  • >Pomiar rezystancji -> Dodawanie / edycja protokołu. : poprawienie funkcjonalności wyświetlania/ukrywania daty następnego badania.
  • >Formularze główne : poprawienie skrótów klawiaturowych, dostępu do głównych list.
  • >Badanie różnicówki -> Spis protokołów : zmiana kolorystyki.

 • 2020.04.20
 • Aktualizacja jednostkowa - wersja 3.1.0.44:
  • > Pomiar rezystancji > Wydruk : korekta sposobu zamykania podglądu wydruku.

 • 2020.04.16
 • Aktualizacja zbiorcza - wersja 3.1.0.43:
  • > Pomiar rezystancji > Wydruk : korekta wydruku formularza, prawidłowości nagłówka i numeracji kolumn.
  • > Skuteczność ochrony przeciwpor. > Dodawanie / Edycja protokołu: przy dodaniu nowego protokołu program przechodzi automatycznie do punktów pomiarowych.
  • > Pomiar rezystancji > Dodawanie / edycja protokołu.: jw.
  • > Większość okien dialogowych, poprawa opisów.

 • 2019.03.23
 • Aktualizacja zbiorcza:
  • > Badanie Różnicówki > Protokół - dopuszczenie pominięcia czasu przy 5x I delta n.
  • > Pomiar Rezystancji > Wydruk - korekta wydruku przy pojedynczym punkcie pomiarowym, korekta zamykania formularza podglądu wydruku. Niedopuszczenie do wydruku protokołu bez punktów pomiarowych.
  • > Skuteczność Ochrony > Wydruk - niedopuszczenie do wydruku protokołu bez punktów pomiarowych.
  • > Formularz główny programu - dodanie odnośnika do aktualizacji.

 • 2019.03.23
 • Wprowadzony zostaje dział aktualizacji, w celu informowania aktualnych użytkowników o bieżących zmianach w programie.
  Program automatycznie sam sprawdza dostępność aktualizacji. Przy kolejnym uruchomieniu programu sygnalizuje użytkownikowi, że jest dostępna do pobrania nowa wersja.